Xaçmaz rayonu haqqında videoçarx hazırlanıb. Bu barədə 2 noyabr tarixində məlum olub.

Rayonun mədəni infrastrukturu, tarix parçası olan dəmir yolu, kənd təsərrüfatı, təbiət, istirahət güşəsinin görüntüləri nümayiş olunub.

“Xaçmaz” (Xaçmar) adlı ərazi haqqında Herodot və Strabonun əsərlərində, VII əsrdən başlayaraq isə digər mənbələrdə rast gəlinir.

Bəziləri Xaçmaz toponimin qədim zamanlardan bu torpaqlarda yaşayan xaçmatak tayfası ilə əlaqələndirir. Onlar hunların döyüşən tayfalarının bir hissəsi idi və təxminən VII əsrin ortalarında müasir Oğuz bölgəsinin torpaqlarına (Orta Asiya və Xəzər bölgəsi) köç etmişdir. Orada bir qala tikib, ona Xaçmar adını vermişdilər. Tarixçi-alim İmammirzə Şahbazov da “Xaçmaz” sözünü xeçmatak, xaçmatak tayfaları ilə əlaqələndirir. Davamını oxu..